Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykarczowania krzewów i drzew w Parku "Strzelnica" oraz zwiększenia patroli "radarowych" w Dymaczewie Starym oraz w Mosinie na ul. Śremskiej przy le

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF