Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie zastępcy burmistrza Przemysława Pniewskiego, zmiany formy płatności związanej z budową ścieżki rowerowej Krosinko - Dymaczewo Stare, Dymaczewo Now

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF