Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie uprzątnięcia terenu po awarii słupa na ul. Śremskiej w Mosinie oraz o podjęcie interwencji w związku z zaśmieceniem brzegu Kanału Mosińskiego w obsz

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF