Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sprostowania błędnych informacji w "Merkuriuszu Mosińskim"

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF