Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie budowy sieci gazowej w Drużynie, Bolesławcu, Borkowicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym i innych miejscowościach

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF