Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie uzupełnienia tłuczniem wielkich obniżeń w ul. Torowej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF