Obwieszczenie o kandydatach na Radnych

OBWIESZCZENIE
 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2015 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do Rady Miejskiej w Mosinie
w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 
   
Okręg Nr 17
 
1.
RAŹNY Andrzej Edward, lat 52, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJ RAŹNY - lista nr 1
 
2.
KONIECZNY Wojciech, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW CZAS MOSINY - lista nr 2
  
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie