Numery list

UCHWAŁA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Mosinie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie
zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.:
 
Numer 1
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Raźny
Numer 2
Komitet Wyborczy Wyborców Czas Mosiny
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie