Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Mosina

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF