Informacja MKW w Mosinie

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z 16 stycznia 2015 r.
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych.
 
Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie,
 
 
1.    Przewodniczący: Zbigniew Franciszek Krawczyk, zam. Mosina
2.    Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Ewelina Fajfer, zam. Borkowice
 
Członkowie:
3.    Cezary Wojciech Prentki, zam. Mosina
4.    Iwona Teresa Piotrowska, zam. Krosinko
5.    Marcin Łukasz Buśka, zam. Mosina
6.    Marietta Helena Ewleszyn, zam. Mosina
7.    Monika Barbara Skrzypek, zam. Mosina
 
Siedziba komisji:
URZĄD MIEJSKI W MOSINIE
pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
pok. nr 20
 
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Mosina będą prowadzone w następujących terminach:
  1. 19 stycznia                        od godz. 17.00 do godz. 20.00
  2. 20 stycznia                        od godz. 15.00 do godz. 24.00
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Krawczyk