Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie naprawy kostki brukowej na ul. 25 Stycznia w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF