Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie zwiększenia tempa prac przy wycinaniu drzew i krzewów na Kanale Olszynka, ustawienia drogowskazu w Rogalinie oraz terminu zakupu rowerów dla Straży

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF