Komunikat o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
 z dnia  10 grudnia 2014 r.
 
o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie
zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.
 
Na podstawie art. 402 oraz 403 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie  w okręgu nr 17  będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu do dnia 22 grudnia 2014 r.
 
w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. 432 (IVp.) w godzinach 7.30 do godz. 15.30
 
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową. W przypadku wysłania przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Poznaniu.
 
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarski