Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie

ZARZĄDZENIE Nr 749/14
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
 
z dnia  9 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosiniew okręgu wyborczym Nr 17
 
            Na podstawie art. 385 oraz 386§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  w związku z Postanowieniem Nr 318/14 z dnia  3 grudnia 2014 r. Komisarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zarządza się  wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mosinie dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 17, obejmującym Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Lema, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 1 marca 2015 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki
:
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/-/ Piotr Florek