(920) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie utworzenia publicznych przedszkoli: Słoneczko i Akademia Odkrywców prowadzonych przez inne osoby fizyczne lub prawne niebędące jednost

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF