(919) Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie opracowania projektu dotyczącego montażu dwóch lamp ulicznych wzdłuż placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF