(918) Zapytania i wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie usunięcia materiału z budowy kanalizacji sanitarnej w Krosinku, znajdującego się przy ul. Parkowej

Zapytania i wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF