(917) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie przygotowania projektu dotyczącego zamontowania 4 lamp na ul. Wiosennej w Dymaczewie Starym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF