Zestawienie zbiorcze wyników głosowania na Burmistrza Gminy Mosina

 Zbiorcze zestawienie wyników głosowania na Burmistrza Gminy Mosina

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania 2 3 1 9 3
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 1 0 9 7 5
Liczba kart wyjętych z urny 1 0 9 7 3
Liczba kart nieważnych         0
Liczba kart ważnych 1 0 9 7 3
Liczba głosów nieważnych     2 7 0
   w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów       4 1
   w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata     2 2 9
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów 1 0 7 0 3
Frekwencja 47,32%
 
Nazwisko i Imię kandydata Nazwa komitetu wyboczego Suma oddanych głosów
FABISIAK
Tomasz
Komitet Wyborczy Wyborców Ludzie Niezależni     5 9 7
FALBIERSKI
Jerzy Sławomir
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe   1 5 5 0
KRZYŻANOWSKI
Waldemar Andrzej
Komitet Wyborczy Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska   2 9 3 4
MIELOCH
Przemysław Stanisław
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy   2 1 5 1
RYŚ
Jerzy
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej   2 3 4 8
TWARDOWSKA
Małgorzata
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"   1 1 2 3