(916) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie utwardzenia ul. Lipowej w Daszewicach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF