(915) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Daszewice w ul. Bocznej od ul. Poznańskiej na wysokości nr 73-75

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF