Uchwała Nr LXIX/490/14 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LXIX/490/14.PDF