Uchwała Nr LXIX/487/14 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

Uchwała Nr LXIX/487/14.PDF