Uchwała Nr LXIX/485/14 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015”

Uchwała Nr LXIX/485/14.PDF