Obwieszczenie o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy OKW

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBOCZEJ w MOSINIE
z dnia 6 listopada 2014 r.
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o składach obwodowych komisji wyborczych:

Obwód nr 1 - Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury

Kiszka Kazimierz - Przewodniczący
Jungermann Jakub - Z-ca Przewodniczącego
Dawidzińska Małgorzata - Członek
Bołoszko Zbigniew - Członek
Szymańska Marcelina - Członek
Gucia Michał - Członek
Walkowiak Alicja - Członek
Łasińska Beata - Członek
Lewandowska Katarzyna - Członek
Obwód nr 2 - Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury

Szcześniak Witold - Przewodniczący
Stefańska Magdalena - Z-ca Przewodniczącego
Nowaczyk Barbara - Członek
Tomiak Barbara - Członek
Włodarczak Wojciech - Członek
Nowak Agnieszka - Członek
Kozak Maciej - Członek
Staszak Karolina - Członek
Gościniak Marlena - Członek
Obwód nr 3 - Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice

Stańczak Małgorzata - Przewodniczący
Jarecka Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego
Rembalski Andrzej - Członek
Wiśniewska Alina - Członek
Wyzuj Halina - Członek
Bednarek Wanda - Członek
Młyńczak Stanisława - Członek
Lambui Łukasz - Członek
Dybionka Dawid - Członek
Obwód nr 4 - Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek

Tomczak Beata - Przewodniczący
Domagała Dorota - Z-ca Przewodniczącego
Różańska Anna - Członek
Kuhnke Halina - Członek
Rybicki Szymon - Członek
Klatkiewicz Katarzyna - Członek
Lehmann Tobiasz - Członek
Makowska Joanna - Członek
Klaudia Kołodziejczak - Członek
Obwód nr 5 - Zespół Szkół w Rogalinie,
ul. Poznańska 2, Rogalin

Bąk Anna, - Przewodniczący
Walczak Bogumiła - Z-ca Przewodniczącego
Głuchowska Daria - Członek
Grygier Michał - Członek
Woźnikiewicz Weronika - Członek
Przybył Arkadiusz - Członek
Olejnik Wojciech - Członek
Anioła Bogdan - Członek
Jakóbczyk Roma - Członek
Obwód nr 6 - Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 3, Mieczewo

Głuchowska Patrycja - Przewodniczący
Skrzypczak Rozalia - Z-ca Przewodniczącego
Piotrkowski Dariusz - Członek
Michalski Robert - Członek
Roszkowski Marek - Członek
Rychel - Giel Bogumiła - Członek
Kropacz Sylwia - Członek
Jankowiak Andrzej - Członek
Kolankiewicz Stanisław, zam. Mieczewo
Obwód nr 7 - Klub Rolnika,
Sowinki 1C

Plenzler Leszek - Przewodniczący
Kurowska Klara - Z-ca Przewodniczącego
Hanke Monika - Członek
Konieczny Robert - Członek
Binkowska Karolina - Członek
Kowalski Andrzej - Członek
Łuczak Agnieszka - Członek
Tomaszewska Iwona - Członek
Barcz Hanna - Członek
Obwód nr 8 - Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

Piotrowska Iwona - Przewodniczący
Antkowiak Łukasz - Z-ca Przewodniczącego
Naskręt Ewa - Członek
Ratajczak Agnieszka - Członek
Szukała Ewa - Członek
Lewendoski Grzegorz - Członek
Marciniak Karolina, - Członek
Gancarz Anna - Członek
Sternal Piotr - Członek
Obwód nr 9 - Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna

Ciężki Karol - Przewodniczący
Szymańska Magdalena - Z-ca Przewodniczącego
Radowicz Anna - Członek
Wiśniewska Julia - Członek
Tomczak Wojciech - Członek
Kaczmarek Justyna - Członek
Cieleńska Elena - Członek
Balcerek Wanda - Członek
Kurek Zdzisława - Członek
Obwód nr 10 - Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko

Dawidziuk Bronisława - Przewodniczący
Ratajczak Renata - Z-ca Przewodniczącego
Rothe Katarzyna - Członek
Borkowska Maria - Członek
Słoma Arleta - Członek
Niemczykiewicz Szymon - Członek
Tokarski Maciej - Członek
Słoma Patrycja - Członek
Glinkowska Marzena - Członek
Obwód nr 11 - Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

Borkowska-Bereta Marta - Przewodniczący
Piechocki Mateusz - Z-ca Przewodniczącego
Dera Sylwia - Członek
Miazga Iwona - Członek
Galbierczyk Magdalena - Członek
Klemens Marcin - Członek
Raźny Przemysław - Członek
Dudziak Marta - Członek
Górna Michalina - Członek
Obwód nr 12 - Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

Plenzler Łukasz - Przewodniczący
Kasperkowicz Maciej - Z-ca Przewodniczącego
Pieszak Liliana - Członek
Żurawska Krystyna - Członek
Kaczmarska Joanna - Członek
Matuszak Artur - Członek
Forszpaniak Dorota - Członek
Konieczny Leszek - Członek
Górna Barbara - Członek
Obwód nr 13 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina

Frydrychowicz Katarzyna - Przewodniczący
Gąsiorowska Wanda - Z-ca Przewodniczącego
Matusiak Aleksandra - Członek
Duszyńska Renata - Członek
Woyda Łukasz - Członek
Kozak Małgorzata - Członek
Tomczak Agnieszka - Członek
Misterka Grażyna - Członek
Kałmucka Halina - Członek
Obwód nr 14 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina

Lulka Katarzyna - Przewodniczący
Rozmiarek Paweł - Z-ca Przewodniczącego
Gierszal Kędzierska Monika - Członek
Rybarczyk Irena - Członek
Janowska Klaudia - Członek
Bartnikowska Violetta - Członek
Zielińska Marta - Członek
Błoszyk Magdalena - Członek
Kopydłowska Paulina - Członek
Obwód nr 15 - Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina

Janik Marianna - Przewodniczący
Krawczyk Sandra - Z-ca Przewodniczącego
Kędziora Agnieszka - Członek
Łuczak Michalina - Członek
Serek Agnieszka - Członek
Szwarc.-Kudła Justyna - Członek
Kozak Aleksandra - Członek
Kujawska Monika - Członek
Jakubowska Ewa - Członek
Obwód nr 16 - Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina

Wojciechowska Magdalena - Przewodniczący
Tokarska Urszula - Z-ca Przewodniczącego
Kędziora Szymon - Członek
Pieczyński Marek - Członek
Gierczyk Danuta - Członek
Pawlikowska Klaudia - Członek
Kunaj Elżbieta - Członek
Pazgrat Marta - Członek
Janiak Krzysztof - Członek
Obwód nr 17 - Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina

Borkowska Bernadetta - Przewodniczący
Demuth Piotr - Z-ca Przewodniczącego
Kantorska Katarzyna - Członek
Kreczmer Danuta - Członek
Molska-Leśniewicz Monika - Członek
Bober Arkadiusz - Członek
Proch Jędrzej - Członek
Kotara Ryszard - Członek
Plumińska-Błoszyk Kamila - Członek
Obwód nr 18 - Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina

Karolczyk Miłosz - Przewodniczący
Konieczna Hanna - Z-ca Przewodniczącego
Rogal Kinga - Członek
Nowak Marian - Członek
Maćkowiak Alicja - Członek
Filipek Paweł - Członek
Szlagowska Joanna - Członek
Malcherek Monika - Członek
Wojciechowska Danuta - Członek
Obwód nr 19 - Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina

Skrzypek Monika - Przewodniczący
Szeszuła Mateusz - Z-ca Przewodniczącego
Sikorska Wanda - Członek
Plewińska Marlena - Członek
Gołąb Dorota - Członek
Grabianowska Bożena - Członek
Stankowiak Kazimierz - Członek
Maciejewska Alicja - Członek
Fajfer Agnieszka - Członek
Obwód nr 20 - Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

Depowski Wiesław - Przewodniczący
Bresinska Barbara - Z-ca Przewodniczącego
Olejniczak Małgorzata - Członek
Przepiera Katarzyna - Członek
Fabisiak Marzena - Członek
Kolendowicz Zenon - Członek
Bartnikowska Sylwia - Członek
Bąkowska Gizela - Członek
Szymańska Jagoda - Członek
Obwód nr 21 - Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

Bech Adam - Przewodniczący
Kamińska Jolanta - Z-ca Przewodniczącego
Kowalska Marta - Członek
Szukała Krzysztof - Członek
Duszyńska Kinga - Członek
Palacz Przemysław - Członek
Różańska Katarzyna - Członek
Żurek Joanna - Członek
Madej Dariusz - Członek
Obwód nr 22 - Szpital w Ludwikowie
Ewleszyn Marietta - Przewodniczący
Giel Julia - Z-ca Przewodniczącego
Konieczny Tomasz - Członek
Hauke Jan - Członek
Sobolewska Joanna - Członek
Zimmer Barbara - Członek
Hemmerling Mieczysław - Członek
 
Godziny rozpoczęcia prac przez OKW:
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mosinie
 
 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.