(914) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie przeprowadzenia równania ul. Kostrzewskiego w Rogalinku oraz budowy oświetlenia tej ulicy co najmniej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF