(913) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie postawienia słupka ograniczającego parkowanie samochodów na ul. Kasprowicza w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF