(912) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie umożliwienia, w ramach przebudowy linii kolejowej, mieszkańcom posesji przy ul. Leśnej w Krośnie wejścia do nich

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF