(910) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie: nadania nazwy ulicy, zamiany gruntów w Dymaczewie Nowym, informowania przez spółkę ENEA mieszkańców objętych wyłączeniami prądu

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF