(911) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wolnych miejsc w publicznych przedszkolach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF