Obwieszczenie o kandydatach na Burmistrza

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Mosina
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Mosina:
 
 
1.
FABISIAK Tomasz, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Krosinko,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI
 
 
2.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 55, wykształcenie średnie, zam. Mosina,członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
 
 
3.
KRZYŻANOWSKI Waldemar Andrzej, lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Daszewice,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
 
 
4.
MIELOCH Przemysław Stanisław, lat 44, wykształcenie wyższe, zam. Mosina,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY
 
 
5.
RYŚ Jerzy, lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Mosina,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ
 
 
6.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Daszewice,nie należy do partii politycznej
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie