Obwieszczenie o kandydatach na Radnych

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mosinie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 
 
Okręg Nr 1
 
1.
RAJKOWSKA Małgorzata Maria, lat 47, zam. Czapury
 
zgłoszona przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
JURKIEWICZ Piotr Sebastian, lat 37, zam. Czapury
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
TARNOWSKI Jarosław, lat 36, zam. Czapury
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław, lat 55, zam. Czapury
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 2
 
1.
KLEMENS Marek Franciszek, lat 44, zam. Wiórek
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
KALISZAN Karolina Ewa, lat 32, zam. Bolesławiec
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
OSUCH Marian, lat 67, zam. Wiórek
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
POTOCKI Włodzimierz Marian, lat 54, zam. Wiórek
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 3
 
1.
JABŁOŃSKI Marian, lat 59, zam. Daszewice
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
KACZMAREK Jacek, lat 38, zam. Daszewice
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
3.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 54, zam. Daszewice
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
4.
BORKIEWICZ Robert, lat 40, zam. Daszewice
 
zgłoszony przez KWW ROBERTA BORKIEWICZA - lista nr 23
 
Okręg Nr 4
 
1.
GERKE Agnieszka, lat 36, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
OLSZOWA Paulina Maria, lat 28, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
OŻAŃSKI Paweł Jakub, lat 34, zam. Rogalinek
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
WOJCIECHOWSKI Błażej Bartosz, lat 24, zam. Rogalinek
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
KRAUSE Maria, lat 60, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
GRYGIER Zbigniew Andrzej, lat 59, zam. Sasinowo
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
7.
DUDEK Ewelina Gabriela, lat 38, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KWW RÓWNI W GMINIE - lista nr 22
 
Okręg Nr 5
 
1.
JABŁECKI Paweł, lat 22, zam. Rogalin
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
WILANOWSKI Piotr, lat 53, zam. Rogalin
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
LEŚNICZAK Ireneusz Andrzej, lat 49, zam. Świątniki
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
WITKOWSKA Maria Teresa, lat 54, zam. Rogalin
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 6
 
1.
KUBIACZYK Małgorzata Anna, lat 43, zam. Radzewice
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
2.
KOLANKIEWICZ Roman, lat 34, zam. Mieczewo
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MIECZEWA - lista nr 25
 
Okręg Nr 7
 
1.
ANTKOWIAK Stefan, lat 62, zam. Krajkowo
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
TWOROWSKI Leszek, lat 56, zam. Żabinko
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
SKORACKI Krzysztof Wojciech, lat 31, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
ADAMSKI Mirosław Robert, lat 38, zam. Żabinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
GORZYŃSKA Agnieszka, lat 29, zam. Żabinko
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
SZABO Waldemar, lat 53, zam. Sowinki
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 8
 
1.
GRABARKIEWICZ Piotr Leszek, lat 48, zam. Drużyna
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KASPROWICZ Łukasz, lat 37, zam. Dymaczewo Nowe
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
NOWAK Agnieszka, lat 31, zam. Nowinki
 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
KALISZAN Leonard Arkadiusz, lat 36, zam. Bolesławiec
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
BOIŃSKI Bartosz, lat 29, zam. Dymaczewo Nowe
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
ZŁOTO Katarzyna, lat 34, zam. Bolesławiec
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 9
 
1.
KUŚNIEREK Jacek, lat 49, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
PAJZERT Tomasz, lat 37, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
CZAIŃSKA Barbara, lat 61, zam. Pecna
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
GIEREK Zdzisław, lat 41, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
5.
SALAMON Sławomir Paweł, lat 51, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PECNEJ - lista nr 24
 
Okręg Nr 10
 
1.
PNIEWSKI Przemysław Antoni, lat 63, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
DOLATA Maria, lat 55, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
WIĄZEK Waldemar Henryk, lat 48, zam. Dymaczewo Stare
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
SOLARSKI Michał Marcin, lat 35, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
5.
KARALUS Justyna, lat 31, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW RÓWNI W GMINIE - lista nr 22
 
Okręg Nr 11
 
1.
KOPEĆ Marek, lat 40, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
BALCEREK-KAŁEK Szymon, lat 22, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
PIOTROWSKI Bartosz, lat 29, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
PACHOŁEK Alicja Anna, lat 33, zam. Krosno
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
5.
HAREMZA Paweł, lat 40, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
6.
MANIA Wiesława, lat 51, zam. Krosno
 
zgłoszona przez KWW "KROSNO" - lista nr 26
 
Okręg Nr 12
 
1.
KONIECZNY Wojciech, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
FABISIAK Mateusz, lat 18, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
RYBICKI Ryszard, lat 57, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 13
 
1.
KWIATKOWSKA Klaudia Agnieszka, lat 32, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
TOMCZAK Czesław, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
PELEC Michał Piotr, lat 23, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra, lat 59, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 14
 
1.
SIESTRZENCEWICZ Krzysztof, lat 58, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
PRZYBYŁ Paweł Stanisław, lat 32, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
SZYMCZAK Jolanta Irena, lat 54, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
ANDRZEJCZAK Elżbieta Zofia, lat 58, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 15
 
1.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 55, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KAPTUR Małgorzata, lat 57, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
KAŁĄŻNY Artur Dawid, lat 29, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
FRYDRYCHOWICZ Norbert Marek, lat 30, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 16
 
1.
RYSZEWSKI Robert Jarosław, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KLEIBER Michał, lat 35, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
KLEIBER Kordian Kazimierz, lat 63, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
OWOC Dorota, lat 46, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 17
 
1.
RYŚ Jerzy, lat 60, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
LUDWICZAK Katarzyna Joanna, lat 22, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
MIEDZIAREK Danuta Elżbieta, lat 31, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
RAŹNY Andrzej Edward, lat 52, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 18
 
1.
JANKOWIAK Mikołaj, lat 26, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
SKALSKI Przemysław Michał, lat 33, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
ZIMOWSKA Ewelina, lat 22, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
MICHALAK Dominik Paweł, lat 24, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
5.
PRZEPIERA Iwona Teresa, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 19
 
1.
AMBROŻY Bogdan Piotr, lat 48, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
MACIEJEWSKI Paweł, lat 47, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
CEBULSKI Arkadiusz, lat 46, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
DOLATA Magdalena Maria, lat 22, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
KĘDZIORA Anna Cecylia, lat 48, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
PREISLER Dariusz Marek, lat 50, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 20
 
1.
RADOWICZ Maciej Stefan, lat 68, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
BECH Wanda Teresa, lat 66, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
LINKE Józef, lat 50, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
DOMINIAK Jacek, lat 60, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
5.
ROŻEK Mieczysław, lat 63, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 21
 
1.
ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław, lat 44, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
2.
DOLATA Marcin Jan, lat 26, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
ROGALKA Jacek Antoni, lat 62, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie