Numery list

UCHWAŁA Nr 6/2014
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Mosinie
z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 216 listopada 2014 r.:
 
Numer 17
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej
Numer 18
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy
Numer 19
Komitet Wyborczy Wyborców Ludzie Niezależni
Numer 20
Komitet Wyborczy Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska          
Numer 21
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
Numer 22
Komitet Wyborczy Wyborców Równi w Gminie
Numer 23
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Borkiewicza
Numer 24
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Przyjaciół Pecnej
Numer 25
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa "Mieczewo-Nasze Miejsce"
Numer 26
Komitet Wyborczy Wyborców "Krosno"
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie