(909) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie przedszkola Słoneczko i przedszkola Akademia odkrywców

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF