(908) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie ustawienia słupka z tablicą dotyczącą numeracji nieruchomości znajdujących się przy ul. Dolnej 20A-20K we wsi Daszewice

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF