"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie informuje o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 327412-2014 z dnia 02.10.2014