(907) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie budowy przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Daszewicach

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF