(906) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego przystanku szkolnego w Borkowicach

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie interpelacji Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.PDF