(905) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wykupienia ul. Wodnej w Daszewicach

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF