(896) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie poszerzenia ul. Poznańskiej na odcinku posesji nr 97, zwiększenia powierzchni pasa drogowego

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie interpelacji Starostwu Powiatowemu w Poznaniu.PDF