(885) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wyrównania ulic gruntowych między ul. Torową a Leszczyńską

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF