(884) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie tężni solankowej w Ptasim Parku

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF