(883) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie budowy ul. Leśnej w Czapurach

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF