(904) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie uporządkowania terenu przy byłej szkole prywatnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF