(903) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie zabezpieczenia budynku po byłej szkole katolickiej przy ul. Wawrzyniaka.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF