(902) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie utwardzenia zjazdu z ul. Sowinieckiej w ul. Dembowskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzwoi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF