(901) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie usunięcia drzew oraz poszerzenia prawoskrętu z ul. Sowinieckiej w Kolejową.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF