(900) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie zaciągnięcia nowych pożyczek.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF