(899) Wniosek radnej Wiesławy Mani o wyrównanie ulicy Mieszka I w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF