(898) Wniosek radnej Wiesławy Mani o oznakowanie trasy objazdu samochodów ciężarowych ulicą Sowiniecka do Stora Enso

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF